SEZO ZORG EN WELZIJN

Externe afdeling communicatie

In het sociaal domein zijn de afgelopen jaren enorme veranderingen doorgevoerd. Amsterdam kent hierin ook een eigen dynamiek met bestuurlijke veranderingen. In de aanloop naar deze veranderingen waarvan de decentralisaties voor vrijwel iedereen bekend zijn, nam SEZO contact op met Customedia om samen een strategie uit te tekenen en vervolgens daaraan invulling te geven.

SEZO Zorg en Welzijn

SEZO is de organisatie die eerstelijns zorg en welzijn verleent in Amsterdam Nieuw-West. Het is het grootste deel van de stad met 140.000 inwoners, vergelijkbaar bijvoorbeeld Nijmegen. Het is ook een deel van de stad waar veel burgers kampen met schulden, taalproblemen en gestapelde problemen.

Tot een aantal jaren geleden waren er in dit deel twee aanbieders van eerstelijnszorg. In 2011 wilde de gemeente terug naar een aanbieder. Beide organisaties dienden hiervoor een plan op te stellen en SEZO kwam als beste naar voren. Door overgang van onderneming kwamen veel medewerkers van de andere organisatie bij SEZO in dienst.

We groeien mee

Inmiddels kantelt de dienstverlening van SEZO. Daar waar voorheen de diensten vooral gericht waren op individuen en een curatieve inslag hadden, vindt er steeds meer een verschuiving plaats naar preventie en een collectieve dienstverlening. De formele dienstverlening zoekt verbinding met informele dienstverlening en er is geïnvesteerd om te werken met vrijwilligers.

Inmiddels beschikt SEZO over drie kantoorlocaties, een vrouwencentrum en een mannencentrum, vier spelinlopen en allerlei samenwerkingen in wijkzorg en mantelzorgondersteuning. En om drempels zo laag mogelijk te houden, zijn er op verschillende locaties open spreekuren.

Veel te doen

In deze dynamiek verzorgt Customedia de communicatie voor opdrachtgevers, clienten, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en projectpartners waar gevraagd. Websites, nieuwsbrieven (intern en extern), folders, flyers, posters, stationery, signing, plannen, verslagen en overall het imago van SEZO.

Want waar de identiteit de afgelopen jaren veranderd is, moet ook het imago veranderen. Continu wordt nu de brede dienstverlening onder de aandacht gebracht. Ook is de complete huisstijl nu onderwerp van verandering.

Testimonial

"SEZO heeft een langjarige en succesvolle samenwerkingsrelatie met Ronald Borghardt /Customedia. De inzet van Customedia is gebaseerd op een regelmatig geactualiseerd Marketing Communicatie plan. Customedia voorziet SEZO van eigentijdse en traditionele communicatieplatforms en media. Ieder keer weer ben ik weer verrast door de kennis, kunde, handelingssnelheid , creativiteit en vakmanschap van Ronald. Kwaliteiten die terug te vinden zijn in Customedia."

Eric Burgmans, directeur-bestuurder SEZO