033OPDEFIETS

Externe afdeling communicatie

In opdracht van Goedopweg, een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Utrecht, Nieuwegein, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, werkgevers in de regio (verenigd in de U15) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, werken verschillende bedrijven in De Nieuwe Stad samen voor een beter fietsklimaat onder de naam 033opdefiets. Customedia trekt hierin samen op met onder meer StadsLAB033, Zinin!Events, GGTV, Harry Prins grafisch ontwerp en Broers Fietsreparateurs.

Van concept naar uitvoering

In 2016 zijn tien verschillende fietsen met camera beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde Amersfoorters. Zo’n 120 fietsers hebben hun fietservaringen gedeeld via social media #033odf. Iedere week werd de fiets doorgegeven aan de volgende deelnemer die vervolgens weer zijn of haar belevenissen heeft vastgelegd; een mooie ’fietsketting’ aan ervaringen.

Voordat het zover was, diende in acht weken tijd een compleet communicatieplan uitgerold te worden. Het omvatte onder meer de definitieve naam, logo, website, social media kanalen, het werven van vrijwillige deelnemers en het optuigen van een kick-off.

Burgerparticipatie op de fiets

Met de beelden die fietsers maakten, de interviews en posts op social media is het verhaal van Amersfoort op de fiets ontstaan. Dit verhaal vormt de basis voor een aantal experimenten die Amersfoorters hebben bedacht om het fietsgebruik in Amersfoort te stimuleren. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd.

Voorbeelden van plannen die Amersfoorters hebben bedacht, zijn een fietssafari, verbetering woon- werkverkeer op de fiets, een fietsfilmfestival en het opzetten van een mobility center. Het doel is een leefbaar en bereikbaar Amersfoort voor nu en in de toekomst.  

Verbinding staat centraal

Verschillende bedrijven in De Nieuwe Stad werken hier samen en faciliteren Amersfoorters die willen meedenken en -doen. Er wordt inmiddels in kleinere groepjes gewerkt en steeds meer mensen kunnen aanhaken of een plan indienen.

Daarnaast komen meerdere initiatieven, activiteiten en netwerken in en buiten de stad bij elkaar. Denk aan Utrecht in Beweging, Smart City, een fietscafé en bewonersinitiatieven. Woon je toevallig ook in Amersfoort en omgeving en heb je zelf een plan of experiment of wil je aanhaken bij een experiment, kijk dan op 033opdefiets.nl

Testimonial

"StadsLAB033 werkt samen met Customedia aan het programma 033opdefiets. Wij zijn een lastige samenwerkingspartij voor opdrachtgevers. We onderzoeken en ontwerpen experimenten om mensen en organisaties nieuwe dingen te laten ontdekken. Dat is niet altijd makkelijk te volgen.

Een communicatiebureau die dit snapt én concreet kan maken is goud waard voor ons. En dat is precies wat Customedia doet binnen dit experiment.  Ze zijn voor ons een soort “tolk”. Ze denken mee met onze ideeën en vertalen deze zodanig dat de “community” snapt wat er bedoeld wordt en wat er van ze verwacht wordt. Een plezier om zo samen te mogen werken!"

Dirk Kaan, CTD StadsLAB033

Bekijk ook ander werk

We werken ook graag voor u.

033-4323239 • info@customedia.nl

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.