Nieuwsbrieven

Customedia verzorgt uw periodieke e-mail nieuwsbrieven. Maandelijks, per kwartaal of halfjaarlijks stellen wij uw nieuwsbrief samen. Wij zorgen ervoor dat de content die u aanlevert of die wij produceren iedere keer op de juiste manier wordt samengesteld en op het juiste moment wordt verspreid naar uw adressenbestand.

Nieuwsbrief formule

Uw e-mail nieuwsbrief is herkenbaar. Er is een aantal elementen dat daarvoor zorgt. Niet alleen uw logo en huisstijl maar ook de verschillende onderdelen van de wisselende content zorgen voor een consistente inhoud en beeld van uw communicatie.

Daarnaast is een herkenbaar template noodzakelijk, maar ook de naam van uw e-mail nieuwsbrief. Zeg nou zelf: de X-presse van Schaal X, bureau voor werving en selectie van professionals in marketing en communicatie, is toch veel aansprekender dan Nieuwsbrief? Customedia bedacht het! Evenals onze eigen Kwartaalletters en andere nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief redactie

De redactie van een nieuwsbrief bestaat uit meerdere personen. Samen vormen we een team. Onze ervaring is dat de opdrachtgever samen met een aantal medewerkers zorgt voor de aanlevering van nieuwsbrief content. Maar wat wordt er aangeleverd? Iedere maand, kwartaal of afgesproken periode komen we even bij elkaar of hebben we een online meeting en spreken we af wie wat aanlevert.

Doorgaans verzorgt Customedia verschillende interviews. Dat doen we persoonlijk bij bijvoorbeeld een medewerker, klant of opdrachtgever of telefonisch. Daarna werken we het interview uit en leggen het ter goedkeuring voor. Pas na goedkeuring kan het interview geplaatst worden.

Een week voor de deadline bekijken we de stand van zaken en sturen we bij. Ondertussen wordt de nieuwsbrief opgezet. Customedia redigeert alle stukken en zorgt ervoor dat de juiste afbeeldingen worden geplaatst.

Nieuwsbrief publicatie naar e-mail bestand

Voor publicatie wordt er een test verzonden naar de redactie of alleen naar de opdrachtgever. Dan kunnen eventueel nog wijzigingen worden doorgevoerd. Indien akkoord wordt de nieuwsbrief ingepland via een automatische timer. Mogelijk bestaat uw e-mailbestand uit verschillende groepen. Dan wordt de betreffende nieuwsbrief aan het juiste adressenbestand gekoppeld en op de ingeplande tijd verzonden.

Nieuwsbrief publicatie naar social media

Sommige nieuwsbrieven stuurt u naar een gesloten bestand. Andere nieuwsbrieven hebben een openbare inhoud. U kunt ervoor kiezen dat bij publicatie van uw nieuwsbrief automatisch een bericht wordt opgenomen in uw social media. Bijvoorbeeld Twitter of Facebook.

Ook kunt u ervoor kiezen deze nieuwsbrief op uw website te plaatsen in het nieuwsbrieven overzicht. Door uw nieuwsbrief op diverse platforms te publiceren neemt de kans op nieuwe nieuwsbriefabonnees natuurlijk toe!

Nieuwsbrief analyse

Na publicatie verzorgen we indien gewenst voor een analyse. Hoeveel geadresseerden lezen de nieuwsbrief, welke onderwerpen hebben de meeste interesse, etc? Op basis van deze analyse kan de nieuwsbrief eventueel worden aangepast. Zodat de volgende keer nog beter scoort!

Kosten nieuwsbrief

De kosten van een nieuwsbrief liggen tussen de Euro 500,- en Euro 1000,- per nieuwsbrief maar zijn afhankelijk van uw wensen en onze inspanningen. Wilt u 4 items of 10, wilt u een interview of twee? Hoe groot is de redactie? Heeft u al een nieuwsbrief en wilt u doorstarten of begint u met e-mail marketing?

Hoewel veel organisaties ervoor kiezen om met pakketten en standaardprijzen te werken, kunnen we toch echt pas een offerte maken op basis van deze (en zeker 5 andere) vragen. Dat doen we omdat we liever uitgaan van een lange termijn relatie waardoor de kosten afnemen dan u te verleiden op basis van prijs en de kosten laten toenemen.

Neem nu contact met Customedia zodat u ook regelmatig onder de aandacht komt bij uw prospects en/of klanten.