Amersfoort op de fiets

In opdracht van Goedopweg, waarin ook de gemeente Amersfoort deelneemt, werken verschillende bedrijven in De Nieuwe Stad samen voor een beter fietsklimaat onder de naam 033opdefiets. In 2016 zijn tien verschillende fietsen met camera beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde Amersfoorters. Zo’n 120 fietsers hebben hun fietservaringen gedeeld via social media #033odf. Iedere week werd de fiets doorgegeven aan de volgende deelnemer die vervolgens weer zijn of haar belevenissen heeft vastgelegd; een mooie ’fietsketting’ aan ervaringen.
Dit verhaal van 033opdefiets vormt de basis voor een aantal experimenten die Amersfoorters hebben bedacht om het fietsgebruik in Amersfoort te stimuleren. Voorbeelden zijn een fietssafari, verbetering woon- werkverkeer op de fiets, een fietsfilmfestival en het opzetten van een mobility center. Het doel is een leefbaar en bereikbaar Amersfoort voor nu en in de toekomst.
Verschillende bedrijven in De Nieuwe Stad, waaronder Customedia, werken hierin samen en faciliteren Amersfoorters die willen meedenken en -doen. Er worden bijeenkomsten georganiseerd, er is een website, een e-magazine en er worden fietsexperimenten bedacht en uitgevoerd. Heb je zelf een plan of experiment of wil je aanhaken bij een experiment, kijk dan op 033opdefiets.nl