Versoepeling cookiebepaling op handen

Minister Kamp heeft op 20 december een brief naar de Voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij de conclusies aangeeft van het overleg met de OPTA met betrekking tot de zogenaamde first party analytische codes. Geconcludeerd is dat er mogelijkheden zijn om de wet zo toe te passen dat voor het plaatsen en lezen van deze cookies geen toestemming hoeft te worden verkregen van de gebruiker. Het gaat dan om cookies” waarmee uitsluitend geanonimiseerde gegevens worden verzameld over het gebruik voor de eigen website” en dat de gegevens niet mogen gedeeld met derden.\n\nDat is goed nieuws voor gebruikers van het internet, de ongeduldige consumenten van informatie die snel willen zoeken en onnodig geklik onwenselijk vinden. Het is ook goed nieuws voor de eigenaren van websites die bijvoorbeeld via Google Analytics hun website willen optimaliseren ten behoeve van de gebruikers.\n\nHet is echter nog niet zover. Minister Kamp zal op korte termijn met de OPTA bekijken hoe de voorwaarden ingevuld kunnen worden en geeft aan dat dan een publicatie op de website van de OPTA voor de hand ligt.\n\nMeer informatie:\n\nKamerbrief over analytische codes\nhttp://www.opta.nl/nl/\n\n\n