Emiel Mellaard: Nieuwe website

Voor recordhouder verspringen Emiel Mellaard, stelden we een nieuwe website samen op basis van WordPress. Over Emiel is natuurlijk veel te vinden op internet maar nog niet eerder kwam het allemaal bijeen op een eigen website. En wat je natuurlijk te weeg brengt met een nieuwe website, is dat de eigen archieven ook open gaan. Er ontstond steeds meer enthousiasme over wat er eigenlijk allemaal kan op internet. Zo werd filmmateriaal verzameld en via YouTube beschikbaar gemaakt, er werd een Twitteraccount aangemaakt en via Facebook ontstonden er weer banden met atleten uit vroeger tijden. En dat niet alleen, er werden en worden ook plannen gemaakt over de toekomst. Want Emiel heeft een prachtig verhaal en een geweldig programma om sport en bewegen te stimuleren bij organisaties en bedrijfsleven. We vinden het geweldig dat we hieraan een steentje bij mogen dragen! Bekijk de website van Emiel Mellaard.