Sport in de buurt van Customedia

Er zijn van die ontwikkelingen waarbij je het gevoel krijgt dat alles samenkomt. Voor sport in de buurt, trekt het Ministerie van Volksgezondheid en Sport 70 miljoen uit. Wij retweetten eerder dit bericht van het Binnenlands Bestuur. Laten wij nu de afgelopen maanden met onze relatie van vrouwencentrum Vrouw en Vaart uit Amsterdam aandacht geven aan sport voor vrouwen in de buurt. En laten wij nu ook de afgelopen maanden met het Nationaal Bureau Sport Stimulering nadenken over mogelijkheden in marketing en communicatie voor sportparticipatie voor kinderen en volwassenen.\n\nFijn dat we ons in het middelpunt van deze ontwikkelingen bevinden. Zo vind je sport ook in de buurt van Customedia.